Untitled-3-04.jpg

כלכלת משקי בית
כלכלה טובה כהלכה

כלכלת משפחה נתפסת לפעמים כמשהו פשוט ומובן מאליו. גדלנו במשפחה שהיה לה בית, ואוכל וכסף כפי הצורך. מסביבנו משפחות רבות שעמלות לפרנסתן, מכניסות, מוציאות ומסתדרות.

 

אבל זה ממש לא כך. כלכלת משפחה הוא תחום שדורש לימוד, מעקב והתפתחות. הלימוד הזה נחוץ לא רק כדי להימנע מטעויות וכדי למקסם את הרווחים הכספיים, ואת הרווחה ברמת החיים. הלימוד הזה נחוץ בראש ובראשונה לנו כיהודים שומרי מצוות כדי שנדע לנהל את כלכלת משק הבית שלנו כהלכה. כהלכה ממש. כי יש הרבה ערכים יהודיים והרבה הלכות מחייבות, הקשורות לתחום ההתנהגות הכלכלית.

היהדות שואפת לשפע ולרווחה, לעבוד את ה' מרוב כל, להנאה מיגיע כפיים מבלי להזדקק לבריות, לעמידה בהתחייבויות, להימנעות מריבית ומניצול מצוקת האחר, לראיית הנולד, לנתינה לאחר, ולשימוש יעיל במשאבים. כל הערכים וההלכות האלו צריכים לתפוס את מקומם כחלק מעבודת ה' שלנו, לצד שמירת השבת, שמירת הכשרות, הברכות והתפילות.

הבית לכלכלה יהודית לקח על עצמו את האתגר לרכז עבורכם את כל הידע וההדרכה הנחוצים לכם כדי ליישם בחיים שלכם בצורה מלאה ומוצלחת את מכלול הערכים היהודיים.

 

כלכלה טובה כהלכה" הוא עולם תוכן בסיסי, שכל יהודי ויהודייה, הנושאים באחריות לכלכלת משק ביתם, צריכים לדעת. במיוחד בגלל זה אנחנו עובדים קשה ע״מ להנגיש את המידע בצורה מקצועית וקלה להבנה וישום.

איך אפשר להתפתח וללמוד עוד ?

חיסכון וביטוח

השקעות

אשראי כהלכה