Untitled-3-04.jpg

תלמידים ובני נוער
כלכלה טובה כהלכה

תלמידינו זוכים ללימודים המקיפים תחומים רחבים, ומקבלים כלים ערכיים ומעשיים להמשך חייהם. 

אך במערכת החינוך כיום נפקד מקומו של הידע הדרוש להתמודדות נאותה עם אתגרי העולם הכלכלי המשפחתי והעסקי. חסרונו של ידע זה גם משליך על חוסר חינוך מעשי נכון ליישום של ערכים והלכות בחיי המעשה הכלכליים.

 

 תכנית 'ערך מוסף' של הבית לכלכלה יהודית נועדה לענות בדיוק על הצורך הזה, וניגשת אליו בצורה מעמיקה ויסודית.

 

את תכנית ערך מוסף תוכלו לפגוש במערכת החינוך בשלוש דרכים: 

  • סדנאות לתלמידים, והרצאות העשרה למורים.

  • השתלמויות למורים, המוכרות לגמול, בהיקפים שונים ובמגוון נושאים.

  • תכנית לימוד מתוקשבת לתלמידים ללמידה עצמית מונחה על ידי מורה.

 

הנושאים השונים בתוכנית מונגשים לבני נוער, ואנו חדורים באמונה כי אלה ירכשו בתוכנית כלים של אוריינות פיננסית, ויגדלו להיות בוגרים ערכיים, מחושבים כלכלית, שדרך האמונה וההלכה ניכרת גם בכיסם.

 

עד היום התכנית נלמדה על ידי כ- 150 מורים, והועברה כתכנית לימוד מלאה במספר גדול של  כיתות.

 

חינוך פיננסי לבני נוער ע״פ ההלכה ורוח התורה הוא עולם תוכן בסיסי, שכל תלמיד יהודי ויהודייה, צריכים לדעת. במיוחד בגלל זה אנחנו עובדים קשה ע״מ להנגיש את המידע בצורה מקצועית וקלה להבנה וישום.

איך אפשר להתפתח וללמוד עוד ?

קורס דיגטלי