top of page
Untitled-3-02.jpg

מפגש זום מיוחד לרבנים ואנשי חינוך לקראת פרשת משפטים 

 הסבר הלכות ריבית והיתר עסקה לתלמידים וקהילות

המפגש יתקיים ב"ה ביום חמישי ערב פרשת משפטים בין השעות 21:00 ל- 22:15 בערב.

 

הדוברים והנושאים:

 

  • הרב שלמה אישון, ראש מכון כת"ר לכלכלה על פי התורה – המחיר של חוסר המודעות בציבור

       הדתי לאומי להלכות ריבית.

  • הרב יעקב אריאל, רב העיר רמת גן לשעבר – הסברת ההיגיון של היתר עסקה ופתרונות הלכתיים מקבילים ללא בושה מהשימוש בהערמה.

 

  • הרב עמיצור אריאל, מנהל התוכן והמחקר בבית לכלכלה יהודית – הפצת המודעות להלכות ריבית כנדבך מתוך גישה רחבה של כלכלה יהודית.

 

  • הרב פנחס וינד, ראש בית הדין ובית ההוראה לענייני ריבית – יצירת עניין בלימוד הלכות ריבית בהתאם לקבוצות הגיל.

 

  • זמן לשאלות

במפגש גם יוסבר על תכני לימוד ואמצעי עזר ללימוד הקיימים במכון כת"ר, בבית ההוראה לענייני ריבית, ובבית לכלכלה יהודית.

חומרי עזר יחודיים עבור שבת משפטים, והקלטת המפגש ישלחו במייל לכל הנרשמים.להרשמה למפגש הרבנים
 

תודה על ההרשמה

bottom of page