top of page
Screen Shot 2020-09-01 at 13.39.20.png

הלוואה כהלכה

מנוי יקר, דף זה עדיין בבניה. עמך הסליחה

מרכז ידע והעשרה לכלכלה טובה 


כלכלת משפחה נתפסת לפעמים כמשהו פשוט ומובן מאליו. גדלנו במשפחה שהיה לה בית, אוכל וכסף כפי הצורך. מסביבנו משפחות רבות שעמלות לפרנסתן, מכניסות, מוציאות ומסתדרות. ובמבט שטחי נראה שהמציאות מסביבנו ורודה.
 
אבל זה ממש לא כך. כלכלת משפחה הוא תחום שדורש לימוד, מעקב והתפתחות. הלימוד הזה נחוץ לא רק כדי להימנע מטעויות וכדי למקסם את הרווחים הכספיים, ואת הרווחה ברמת החיים. הלימוד הזה נחוץ לחלק מהמשפחות ממש כדי להתקיים ולשרוד.
והלימוד הזה נחוץ בראש לכל שומר מצוות כדי שידע לנהל את כלכלת משק הבית שלו כהלכה. כהלכה ממש.

יש הרבה ערכים יהודיים והרבה הלכות מחייבות, הקשורות לתחום ההתנהגות הכלכלית.
זה בא לידי ביטוי ב-3 תחומים עיקריים: 

1. אשראי 
2. חיסכון וביטוח 
3. השקעות

הבית לכלכלה יהודית
לקח על עצמו את האתגר לרכז עבורכם את כל הידע וההדרכה הנחוצים לכם כדי לקיים כלכלת משפחה טובה ובריאה וכדי ליישם בחיים שלכם בצורה מלאה ומוצלחת את מכלול הערכים היהודיים.

הסבר על יסודות הכלכלה היהודית


כלכלת משפחה נתפסת לפעמים כמשהו פשוט ומובן מאליו. גדלנו במשפחה שהיה לה בית, אוכל וכסף כפי הצורך. מסביבנו משפחות רבות שעמלות לפרנסתן, מכניסות, מוציאות ומסתדרות. ובמבט שטחי נראה שהמציאות מסביבנו ורודה.
 
אבל זה ממש לא כך. כלכלת משפחה הוא תחום שדורש לימוד, מעקב והתפתחות. הלימוד הזה נחוץ לא רק כדי להימנע מטעויות וכדי למקסם את הרווחים הכספיים, ואת הרווחה ברמת החיים. הלימוד הזה נחוץ לחלק מהמשפחות ממש כדי להתקיים ולשרוד.
והלימוד הזה נחוץ בראש לכל שומר מצוות כדי שידע לנהל את כלכלת משק הבית שלו כהלכה. כהלכה ממש.

יש הרבה ערכים יהודיים והרבה הלכות מחייבות, הקשורות לתחום ההתנהגות הכלכלית.
זה בא לידי ביטוי ב-3 תחומים עיקריים: 

1. אשראי 
2. חיסכון וביטוח 
3. השקעות

הבית לכלכלה יהודית
לקח על עצמו את האתגר לרכז עבורכם את כל הידע וההדרכה הנחוצים לכם כדי לקיים כלכלת משפחה טובה ובריאה וכדי ליישם בחיים שלכם בצורה מלאה ומוצלחת את מכלול הערכים היהודיים.

איך אפשר להתפתח וללמוד עוד ?

קורס דיגיטלי
 

Screen Shot 2021-07-21 at 20.58.53.png

class-e למידה

פירוט תתי התכנים באופן תמציתי


1 > אשראי 
2 > חיסכון וביטוח 
3 > השקעות
4 > אשראי 

5 > חיסכון וביטוח 
6 > השקעות

 

אשראי


כלכלת משפחה נתפסת לפעמים כמשהו פשוט ומובן מאליו. גדלנו במשפחה שהיה לה בית, אוכל וכסף כפי הצורך. מסביבנו משפחות רבות שעמלות לפרנסתן, מכניסות, מוציאות ומסתדרות. ובמבט שטחי נראה שהמציאות מסביבנו ורודה.
 
אבל זה ממש לא כך. כלכלת משפחה הוא תחום שדורש לימוד, מעקב והתפתחות. הלימוד הזה נחוץ לא רק כדי להימנע מטעויות וכדי למקסם את הרווחים הכספיים, ואת הרווחה ברמת החיים. הלימוד הזה נחוץ לחלק מהמשפחות ממש כדי להתקיים ולשרוד.
והלימוד הזה נחוץ בראש לכל שומר מצוות כדי שידע לנהל את כלכלת משק הבית שלו כהלכה. כהלכה ממש.

יש הרבה ערכים יהודיים והרבה הלכות מחייבות, הקשורות לתחום ההתנהגות הכלכלית.
זה בא לידי ביטוי ב-3 תחומים עיקריים: 

 

לחצו כאן להורדת מלל הסרטון


מלל הסרטון
כמשהו פשוט ומובן מאליו. גדלנו במשפחה שהיה לה בית, אוכל וכסף כפי הצורך. מסביבנו משפחות רבות שעמלות לפרנסתן, מכניסות, מוציאות ומסתדרות. ובמבט שטחי נראה שהמציאות מסביבנו ורודה.

 
אבל זה ממש לא כך. כלכלת משפחה הוא תחום שדורש לימוד, מעקב והתפתחות. הלימוד הזה נחוץ לא רק כדי להימנע מטעויות וכדי למקסם את הרווחים הכספיים, ואת הרווחה ברמת החיים. הלימוד הזה נחוץ לחלק מהמשפחות ממש כדי להתקיים ולשרוד.
והלימוד הזה נחוץ בראש לכל שומר מצוות כדי שידע לנהל את כלכלת משק הבית שלו כהלכה. כהלכה ממש.

יש הרבה ערכים יהודיים והרבה הלכות מחייבות, הקשורות לתחום ההתנהגות הכלכלית.
זה בא לידי ביטוי ב-3 תחומים עיקריים: 

 


> קישור לתת נושא
כמשהו פשוט ומובן מאליו. גדלנו במשפחה שהיה לה בית, אוכל וכסף כפי הצורך. מסביבנו משפחות רבות שעמלות לפרנסתן, מכניסות, מוציאות ומסתדרות. ובמבט שטחי נראה שהמציאות מסביבנו ורודה.

 

 

Screen Shot 2020-08-25 at 10.45.28 AM.png

> קישור לתת נושא
כמשהו פשוט ומובן מאליו. גדלנו במשפחה שהיה לה בית, אוכל וכסף כפי הצורך. מסביבנו משפחות רבות שעמלות לפרנסתן, מכניסות, מוציאות ומסתדרות. ובמבט שטחי נראה שהמציאות מסביבנו ורודה.
 

 

Screen Shot 2020-08-25 at 10.45.28 AM.png

> קישור לתת נושא
כמשהו פשוט ומובן מאליו. גדלנו במשפחה שהיה לה בית, אוכל וכסף כפי הצורך. מסביבנו משפחות רבות שעמלות לפרנסתן, מכניסות, מוציאות ומסתדרות. ובמבט שטחי נראה שהמציאות מסביבנו ורודה.
 

 

Screen Shot 2020-08-25 at 10.45.28 AM.png
Israeli Currency Notes

הפניה לתוכן נוסף בתחום

01

שם נושא

02

שם נושא

03

שם נושא

bottom of page