top of page
Untitled-3-02.jpg

כלכלת משקי בית
כלכלה טובה כהלכה

לנהל את כלכלת משק הבית
כהלכה ממש


כלכלת משפחה נתפסת לפעמים כמשהו פשוט ומובן מאליו. גדלנו במשפחה שהיה לה בית, אוכל וכסף כפי הצורך. מסביבנו משפחות רבות שעמלות לפרנסתן, מכניסות, מוציאות ומסתדרות. ובמבט שטחי נראה שהמציאות מסביבנו ורודה.
 
אבל זה ממש לא כך. כלכלת משפחה הוא תחום שדורש לימוד, מעקב והתפתחות. הלימוד הזה נחוץ לא רק כדי להימנע מטעויות וכדי למקסם את הרווחים הכספיים, ואת הרווחה ברמת החיים. הלימוד הזה נחוץ לחלק מהמשפחות ממש כדי להתקיים ולשרוד.
והלימוד הזה נחוץ בראש לכל שומר מצוות כדי שידע לנהל את כלכלת משק הבית שלו כהלכה. כהלכה ממש.

יש הרבה ערכים יהודיים והרבה הלכות מחייבות, הקשורות לתחום ההתנהגות הכלכלית.
זה בא לידי ביטוי ב-3 תחומים עיקריים: 

1. אשראי 
2. חיסכון וביטוח 
3. השקעות

הבית לכלכלה יהודית
לקח על עצמו את האתגר לרכז עבורכם את כל הידע וההדרכה הנחוצים לכם כדי לקיים כלכלת משפחה טובה ובריאה וכדי ליישם בחיים שלכם בצורה מלאה ומוצלחת את מכלול הערכים היהודיים.

איך אפשר להתפתח וללמוד עוד ?

לימוד משותף
 

קורס דיגיטלי
 

שקופית ראשית_edited.jpg
Screen Shot 2021-07-21 at 20.58.53.png
Asset 16_3x.png

אשראי כהלכה

היהדות שואפת לשפע ולרווחה, לעבוד את ה' מרוב כל, להנאה מיגיע כפיים מבלי להזדקק לבריות, לעמידה בהתחייבויות, להימנעות מריבית ומניצול מצוקת האחר, לראיית הנולד, לנתינה לאחר, ולשימוש יעיל במשאבים. כל הערכים וההלכות האלו צריכים לתפוס את מקומם כחלק מעבודת ה' שלנו, לצד שמירת השבת, שמירת הכשרות, הברכות והתפילות.
 

Asset 12_3x.png

חיסכון וביטוח

שישה טיפים לחיסכון נכון וטוב על פי ההלכה

Asset 10_3x.png

השקעות

bottom of page