top of page
ספר.jpg

 
כלכלה טובה כהלכה
מרכז הידע
מה שנחוץ ללמוד ולדעת
כדי להתנהל כלכלית גם טוב וגם כהלכה

על מרכז הידע של הבית לכלכלה יהודית


כלכלה הוא תחום שדורש לימוד, מעקב והתפתחות. הלימוד הזה נחוץ לא רק כדי להימנע מטעויות וכדי למקסם את הרווחים הכספיים ואת הרווחה ברמת החיים. הלימוד הזה נחוץ לרבים מאיתנו גם ממש כדי להתקיים ולשרוד.

כלכלה טובה כהלכה  זה תוכן הנחוץ לכל מי שתורת ישאל מדריכה את חייו כדי לדעת לנהל את חייו הכלכליים כהלכה.

מרכז הידע של הבית לכלכלה יהודית  נועד כדי לרכז עבורכם את כל הידע וההדרכה הנחוצים לכם כדי לקיים כלכלת משפחה טובה ובריאה וכדי ליישם בחיים שלכם בצורה מלאה ומוצלחת את מכלול הערכים היהודיים.

מרכז הידע מורכב מ3 שכבות של מידע
1. מידע בסיסי ותמציתי
2. אוסף התכנים שיצרנו בבית לכלכלה יהודית לצורך הנגשת הידע וללימודו המעמיק
3. הפניות למידע שימושי ועיוני נוסף במרשתת באותו הנושא.
4. הקלטות של כל הקורסים של הבית לכלכלה יהודית ותוכנית הלימוד המתוקשבת לבתי הספר

השכבה הראשונה פתוחה להנאתכם באופן חופשי.
כדי ששתי השכבות הנוספות יהיו נגישות לכם יש צורך בהצטרפות לקהילה הלומדת ולהשתתף בהתאם ליכולתכם ובחירתכם בהחזקת במיזם.
מוזמנים!
כשתהיו מנויים למרכז הידע, תקבלו במתנה ללא עלות נוספת אפשרות להשתתף בקורסים של הבית לכלכלה יהודית או ללמוד את הקורסים באופן עצמאי בזמנכם החופשי.

ספר.jpg

הצטרפו לקהילה הלומדת

אם ברצונכם לקבל מידע מפורט וגישה לתוכניות הלימוד והקורסים שלנו 
אתם מוזמנים להצטרף למרכז הידע של הבית לכלכלה יהודית
15_3x.png

 יסודות הכלכלה היהודית

יש הרבה ערכים יהודיים והרבה הלכות מחייבות, הקשורות לתחום ההתנהגות הכלכלית: שפע בברכת שמים, הנאה מיגיע כפים, ביטחון בה', פרנסה ביושר, ראיית הנולד, רגישות לרכוש הזולת, המנעות מניצול מצוקה, נתינה, הכרת הטוב, ועוד.

אנו מאמינים שיש גם קשר עמוק בין התנהגות כלכלית טובה, להתנהגות כלכלית כהלכה.
הבנה כלכלית והרגלי התנהגות כלכליים טובים הם תשתית הכרחית לקיום ההלכות ולמימוש הערכים התורניים הרבים בתחום הכלכלי,
והערכים היהודיים וההלכות מחייבים התנהגות כלכלית טובה ומכוונים אותה להיות כזאת.


מרכז הידע של הבית לכלכלה יהודית  מחולק לשבעה מדורים
ששה מדורים מתמקדים כל אחד בתחום חיים רלוונטי מסוים, ומנגישים לכם את הידע מהכלל אל הפרט.  

המדור השביעי הוא מדור הקורסים וההשתלמויות של הבית לכלכלה יהודית
בסרטון הבא ישנו הסבר על מרכז הידע והדרכה לשימוש בו


מוזמנים לקבל מידע בסיסי בכל תחומי ההתנהגות הכלכלית
 

הדרכה מפורטת על התוכן המתוקשב של הבית לכלכלה יהודית

bottom of page