top of page
עסקים777.jpg

עסקים
עושים עסקים כהלכה

ניפגשים ולומדים יחד איך  לנהל עסק משגשג
בלי להתפשר על הערכים היהודיים ושמירת ההלכה

הקמת עסק, ניהול עסק, ופיתוח עסקי הם תחומים מאתגרים הדורשים כישרון, מעוף וחריצות. העולם העסקי הוא גם עולם מאתגר מאוד בהיבטים מוסריים, ערכיים וגם הלכתיים.

 

עם יד על הלב, האם אתם חוששים ששטף החיים העסקיים עלול לנתק אתכם מהתורה ושמירת ההלכה?

 

האם לנהל עסק משגשג מבחינה עסקית ומקצועית בלי להתפשר על הערכים היהודיים ושמירת ההלכה נראה לכם בכלל אפשרי?

מהם חיים עסקיים על פי ההלכה?

היהדות רואה באופן חיובי את העיסוק ביישובו של עולם, ואין עוסקים ביישובו של עולם יותר מבעלי העסקים, מנהלי העסקים והיזמים. התרומה לכם לפיתוח העולם ולרווחת הישובים בו היא אדירה.

Asset 4_3x.png

הגינות ויושרה
ערך יהודי בסיסי

ביהדות קיימת גם חשיבות רבה לשאלה איך העסק פועל? מה הם גורמי הרווח שבו? ובעיקר קיימת ביהדות חשיבות למערכת היחסים ההוגנת בין בעל העסק לבין כל המתעסקים איתו. עד כדי כך הדברים חשובים שלאחר שאדם מסיים את חייו בעולם, ועולה לעולם שכולו טוב, הוא נשאל על דרך התנהגותו העסקית: "נשאת ונתת באמונה?"

Asset 11_3x.png

האתגר ההלכתי

ריבית בעסקים

עולם העסקים משיק גם לשאלות מאתגרות הקשורות לקבלת אשראי מספקים ולנתינת אשראי ללקוחות באופן שאין בו איסור ריבית, לשאלות הקשורות להשקעות, ולקשרים עסקיים אחרים עם גופים שאינם פועלים כהלכה, כאלו הדורשים קבלת שרות בשבתות ובחגים בניגוד להלכה, או עם דרישה של השוק או הספקים להתנהגות שאיננה תואמת להלכה.

 

Asset 15_3x.png

איזון

תורה ועבודה

במקורות היהדות קיים גם עיסוק משמעותי בחיפוש אחר האיזון הראוי בין השקעה בעסק לבין קביעת עיתים לתורה, השקעה במשפחה, חסד ונתינה.

הבית לכלכלה יהודית לקח על עצמו את האתגר לרכז עבורכם את כל הידע וההדרכה הנחוצות לכם כדי ליישם בחיים העסקיים שלכם בצורה מלאה ומוצלחת את מכלול הערכים היהודיים.

עסקים.jpg

הפעילות שלנו

קורס דיגיטלי

19 שיעורים מוקלטים ללמידה עצמאית, בהם נלמד בבהירות את עקרונות ניהול עסק מקצועי וריווחי בלי לוותר על ההיבטים הערכיים, המוסריים

וההלכתיים ביהדות

Signing a Contract_edited.jpg

מועדון המיועד לאנשי עסקים ומנהלים שרוצים להרחיב את מעגל הידע שלהם בכל מה שקשור לעסקים כהלכה

 

ואת מעגל הקשרים שלהם עם עוד אנשי עסקים ומנהלים שהנושא חשוב להם

פרטים בקרוב
Shaking Hands_edited_edited.jpg

איך אפשר לנהל עסק משגשג ורווחי מבלי לעבור על ההלכה?

היתר עסקה מגדיר למעשה את הריבית כשותפות ממשית ברווח, ורווחים של שותפות אינם כלולים באיסור הריבית.

נשמח ללוות אתכם בתהליך הלכתי-משפטי של הסדרת היתר עסקה לעסק

מועדון עסקים

היתר עסקה

Asset 1_3x.png

עולם העסקים הוא עולם שחשוב והכרחי להיות בו, אדם דתי צריך לעשותו כהלכה, זו השליחות שלו וזה גם מביא ברכה

הצטרפו למועדון ׳עסקים כהלכה׳ שלנו
ללמוד יחד, להיפגש ולהכיר

להצטרפות למועדון - פרטים בקרוב
bottom of page