top of page
backg new-01_edited_edited.jpg

שו״ת
 

חיי הכלכלה המודרניים הינם מתוחכמים במיוחד, חיבור המקורות היהודים אל המציאות המודרנית מאתגרת מאוד ודורשת לימוד,  התייעצות, והפעלת שיקול דעת רחב. לצורך כך מי שמנהל את אורחות חייו בהתאם לתורת ישראל נזקק מפעם לפעם להתייעצות מקצועית רלוונטית ולשאלת רב.

אם גם לכם יש שאלה ערכית, מוסרית או הלכתית בתחום ההתנהגות הכלכלית, אתם מוזמנים לשאול אותנו.

 

our_vision

לעיתים השאלות הם על יישום ערכי במציאות מאוד ספצפית בה אתם נתקלים, ולעיתים השאלות הן כלליות: כיצד יש ליישם את הכלכלה היהודית בתחום חיים מסוים?

דוגמאות לשאלות כלליות: 

  • כיצד יש לחשב את הסכום שיש לתת כ'מעשר כספים' מרווחים של השקעות?

  • איך ניתן לשווק ולפרסם בלי לגנוב את דעת הבריות?

  • האם מותר לעשות ריגול עסקי?

  • באלו תנאים מותר לקחת הלוואות? ובאילו מצבים אין שום היתר להיכנס לחובות?

  • האם ניתן לקבוע את 'יעד החיסכון' שלנו בהתאם לעקרונות הכלכלה היהודית? איך עושים את זה?

  •  האם מותר להיות במינוס בבנק?

  • האם יש חובה הלכתית לפצות עסקים שנפגעו מהקורונה? מי צריך לפצות אותם ובכמה?

  • האם בהצמדה למדד יש איסור ריבית?

תורה_edited_edited_edited.jpg
יש לכם גם שאלות?
נשמח לנסות לעזור

הבית לכלכלה יהודית 

תודה שפניתם אלינו

bottom of page