top of page
Screen Shot 2021-07-21 at 20.53_edited.jpg

קורסים והשתלמויות

ביסודות הכלכלה היהודית

כלכלה טובה כהלכה 

הקורסים של הבית לכלכלה יהודית משלבים:

ידע שימושי בתחום הכלכלי, ידע הלכתי מעשי הנחוץ לכל יהודי,

פיתוח הבנה כלכלית, והכרות עם תפיסת עולם רחבה ומשמעותית

של גישה יהודית כלכלית-חברתית.

קורסי חובה לכל יהודי

כדי ללמוד איך לא להיכנס לחובות,

כדי לראות את הנולד ולהשקיע כהלכה,

לחיות חיים יהודיים שלמים של אחריות אישית וערבות הדדית,

זהירות מריבית ועשיית צדקה איכותית

לפניכם מגוון קורסים לבחירה

*ערב הכרות מיוחד לקראת פתיחת הקורס בזום "לבנות בית של תורה" יתקיים ביום ראשון כג אדר א' (3.3.24) ב21:00 . הרישום לערב ההכרות כאן

התומכים באופן קבוע בפעילות העמותה
יקבלו גישה חופשית והדרכה אישית בכל התכנים של הכלכלה היהודית.


 

NEW copy.jpg

מיועד במיוחד לאברכים, לזוגות צעירים בתחילת דרכם,

ולכל מי שרוצה ללמוד התנהלות כלכלית טובה כהלכה כולל הדרכה לרכישת דירה.

5 מפגשים

 

 • על ניהול תקציב בחכמה וגיוון מקורות ההכנסה

 • על הלכות ריבית הנחוצים לכל בית יהודי

 • מתי לוקחים הלוואות ממי ואיך?

 • איך מחשבים מעשר כספים בתנאי חיים משתנים?

 • ועד להשגת היכולת להגיע לדירה בתנאים המאתגרים בישראל

הקורס: ״לבנות בית של תורה״

11_3x.png

קורס מוקלט
לזוגות צעירים

5 מפגשים
מוקלטים
120 ש"ח

15_3x.png

קורס בלייב
יפתח בל' אדר א' תשפ"ד (10.3.24)

5 מפגשים
מלאים
180 ש"ח

8_3x.png

קורס דיגיטלי
כלכלה טובה כהלכה

17 סרטונים תמציתיים
120 ש"ח

חח.jpg

קורס להשקעות לפי ערכי היהדות

7 מפגשים

 

 •  אסטרטגיות השקעה

 • הצבת יעדי חסכון לטווח הקצר והארוך

 • באילו מסלולי השקעה מותר להשקיע ובאילו אסור (רלוונטי מאוד לקרן הפנסיה, לקרן ההשתלמות, ובחיסכון לכל ילד)

 • חישוב מעשר כספים מההכנסה השוטפת ומההשקעות, ועוד

הקורס:״השקעה טובה כהלכה״

11_3x.png

קורס מוקלט
7 מפגשים מלאים בשילוב מרצים אורחים
180 ש"ח

15_3x.png

קורס בלייב
נפתח פעם בשנה

8_3x.png

קורס דיגיטלי
כלכלה טובה כהלכה

17 סרטונים קצרים
120 ש"ח

אני רוצה לקבל פרטים
Screen Shot 2021-07-21 at 20.54.07.png

התנהלות עסקית לטובה ולפי ההלכה

קורס דיגיטלי

 קורס תמציתי לרכישה, הכולל 17 סרטונים קצרים וממוקדים במגוון הנושאים

הקשורים להתנהגות עסקית ולניהול עסק שהם גם לטובה וגם כהלכה

הקורס: ״עסקים כהלכה״

8_3x.png

קורס דיגיטלי
עסקים כהלכה
19 סרטונים
180 ש"ח

Screen Shot 2021-07-21 at 20.58.53.png
 • מושגים בסיסיים בכלכלה עכשווית

 • זיהוי עוני ויישום הלכות צדקה בקהילה

 • מגוון אפשרויות הפרנסה והדרך לניהול תקציב משפחתי בחכמה

 • הלכות ריבית והיתר עסקא והדרך ללמדם בקהילה

 • איך מחשבים מעשר כספים בתנאי חיים משתנים?

 • כמה חוסכים ואיך?

 • הכרת תחום הביטוח ושוק ההון

 •  אסטרטגיות השקעה

 • חברה בע"מ בהלכה

 • השאלות ההלכתיות של תחום ההשקעות, ומגוון הגישות בפוסקים לכשרות פיננסית 

השתלמויות לרבנים

ולמעוניינים בלימוד מעמיק

14 מפגשים מוקלטים מההשתלמות לרבנים

ומקורס "כלכלה טובה כהלכה" של שנת תשפ"ג

15_3x.png

מתארגנת קבוצה של רבנים מהציבור הדתי לאומי להתמחות בהלכות ריבית ובנושאי כלכלה והלכה.
פתיחה- כסליו תשפ"ה

 

8_3x.png

השתלמות רבנים + כלכלה טובה כהלכה
14 מפגשים מוקלטים
מלאים
180 ש"ח

אני רוצה לקבל גישה

תוכנית הלימוד המקיפה לבתי ספר

Untitled-3-02.jpg

תכנית ׳ערך מוסף׳

במערכת החינוך

5_3x.png

סדנאות והרצאות

לתלמידים ומורים

6_3x.png

השתלמויות למורים

 

מוכרת לגמול בהיקף של 30 ש"ש, הכוללת הכשרה ללימוד חינוך פיננסי מזווית יהודית.

8_3x.png

תכנית לימוד מתוקשבת לתלמידים

למידה עצמית מונחית על ידי מורה

bottom of page