top of page
Screen Shot 2021-07-21 at 20.53_edited.jpg

קורסים והשתלמויות

ביסודות הכלכלה היהודית

לפניכם מגוון קורסים לבחירה

*הטבה לתורמים בהוראת קבע בסכום של 50 ש"ח ומעלה: גישה חופשית לכל הקורסים
כולל תוכנית הלימוד לבתי הספר.


 

NEW copy.jpg

מיועד במיוחד לאברכים, לזוגות צעירים בתחילת דרכם,

ולכל מי שרוצה ללמוד התנהלות כלכלית טובה כהלכה כולל הדרכה לרכישת דירה.

5 מפגשים

 

 • על ניהול תקציב בחכמה וגיוון מקורות ההכנסה

 • על הלכות ריבית הנחוצים לכל בית יהודי

 • מתי לוקחים הלוואות ממי ואיך?

 • איך מחשבים מעשר כספים בתנאי חיים משתנים?

 • ועד להשגת היכולת להגיע לדירה בתנאים המאתגרים בישראל

הקורס: ״לבנות בית של תורה״

11_3x.png

קורס מוקלט
לזוגות צעירים

5 מפגשים
מוקלטים
120 ש"ח

15_3x.png

קורס בלייב
יפתח בל' אדר א' תשפ"ד (10.3.24)

5 מפגשים
מלאים
180 ש"ח

8_3x.png

קורס דיגיטלי
כלכלה טובה כהלכה

17 סרטונים תמציתיים
120 ש"ח

חח.jpg

קורס להשקעות לפי ערכי היהדות

7 מפגשים

 

 •  אסטרטגיות השקעה

 • הצבת יעדי חסכון לטווח הקצר והארוך

 • באילו מסלולי השקעה מותר להשקיע ובאילו אסור (רלוונטי מאוד לקרן הפנסיה, לקרן ההשתלמות, ובחיסכון לכל ילד)

 • חישוב מעשר כספים מההכנסה השוטפת ומההשקעות, ועוד

הקורס:״השקעה טובה כהלכה״

11_3x.png

קורס מוקלט
7 מפגשים מלאים בשילוב מרצים אורחים
180 ש"ח

15_3x.png

קורס בלייב
נפתח פעם בשנה

8_3x.png

קורס דיגיטלי
כלכלה טובה כהלכה

17 סרטונים קצרים
120 ש"ח

אני רוצה לקבל פרטים
Screen Shot 2021-07-21 at 20.54.07.png

התנהלות עסקית לטובה ולפי ההלכה

קורס דיגיטלי

 קורס תמציתי לרכישה, הכולל 17 סרטונים קצרים וממוקדים במגוון הנושאים

הקשורים להתנהגות עסקית ולניהול עסק שהם גם לטובה וגם כהלכה

הקורס: ״עסקים כהלכה״

8_3x.png

קורס דיגיטלי
עסקים כהלכה
19 סרטונים
180 ש"ח

Screen Shot 2021-07-21 at 20.58.53.png
 • מושגים בסיסיים בכלכלה עכשווית

 • זיהוי עוני ויישום הלכות צדקה בקהילה

 • מגוון אפשרויות הפרנסה והדרך לניהול תקציב משפחתי בחכמה

 • הלכות ריבית והיתר עסקא והדרך ללמדם בקהילה

 • איך מחשבים מעשר כספים בתנאי חיים משתנים?

 • כמה חוסכים ואיך?

 • הכרת תחום הביטוח ושוק ההון

 •  אסטרטגיות השקעה

 • חברה בע"מ בהלכה

 • השאלות ההלכתיות של תחום ההשקעות, ומגוון הגישות בפוסקים לכשרות פיננסית 

השתלמויות לרבנים

ולמעוניינים בלימוד מעמיק

14 מפגשים מוקלטים מההשתלמות לרבנים

ומקורס "כלכלה טובה כהלכה" של שנת תשפ"ג

15_3x.png

מתארגנת קבוצה של רבנים מהציבור הדתי לאומי להתמחות בהלכות ריבית ובנושאי כלכלה והלכה.
פתיחה- כסליו תשפ"ה

 

8_3x.png

השתלמות רבנים + כלכלה טובה כהלכה
14 מפגשים מוקלטים
מלאים
180 ש"ח

תוכנית הלימוד המקיפה לבתי ספר

Untitled-3-02.jpg

תכנית ׳ערך מוסף׳

במערכת החינוך

5_3x.png

סדנאות והרצאות

לתלמידים ומורים

6_3x.png

השתלמויות למורים

 

מוכרת לגמול בהיקף של 30 ש"ש, הכוללת הכשרה ללימוד חינוך פיננסי מזווית יהודית.

8_3x.png

תכנית לימוד מתוקשבת לתלמידים

למידה עצמית מונחית על ידי מורה

bottom of page