top of page
Computer

מידע בדבר נגישות האתר

הבית לכלכלה יהודית רואה חשיבות רבה בהענקת שירות איכותי, זמין ונגיש לכל לקוחותיו ופועל בכל המישורים להנגשת המידע והשירות גם ללקוחות עם מוגבלויות.
פעולות ההנגשה מתבטאות הן במישור הפיזי של הנגשת מבנים ותשתיות באירועים שאנחנו יוזמים. והן במישור הדיגיטלי, בהנגשת השירות בנכסים הדיגיטלים של העמותה.

התאמות אלו נעשות על פי הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו.

נגישות אתר האינטרנט

אתר האינטרנט של העמותה מאפשר גלישה קלה ונוחה לכולם.

האתר עומד בדרישות הנגישות של תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013 ותואם את המלצות התקן הישראלי 

הניווט באתר תוכנן להתמצאות נוחה וקלה והתכנים כתובים בו בצורה ברורה, המאפשרת  הבנה טובה ומהירה על ידי כל המשתמשים.

כפתור הנגישות באתר מכיל תפריט לבחירת שירותי הנגישות הרצויים. בין השירותים המוצעים באתר: הבלטת טקסטים, התאמת גודל פונט ועוד, כאשר ניתן לבחור אחד מהם או לשלב ביניהם.

לאחר בחירת השירות המתאים, מתבצעת התאמה מהירה של האתר ומאפשרת לגולש התמצאות והבנה קלה ופשוטה של תכניו.

לצורך תפעול נגישות פעלנו להטמיע באתר האינטרנט תפריט נגישות המאפשר להתאים את האתר לצרכי הנגישות של הגולשים.

המערכת מציגה את כפתור הנגישות בפינה השמאלית התחתונה של המסך, כאשר לחיצה עליו פותחת את תפריט האפשרויות:

לעיוורי צבעים ואנשים עם לקויות ראייה:
חדות צבעונית- התאמת האתר לצבעים מנוגדים בעלי קונטרסט גבוה

הגדלת טקסט

ניגודיות

ריווח טקסט
צבעוניות חד-גוונית -התאמת האתר לצבעים בגוונים של שחור ולבן

לחולי אפילפסיה:
ביטול הנפשות

​​

ממוני הנגישות באתר: יונתן בלויגרונד

טלפון משרד:  058-7678484

מייל: yonatan@bky.org.il

 

bottom of page