top of page

חינוך פיננסי יהודי לתלמידים
מבית הבית לכלכלה יהודית 

- הרצאות לבתי ספר בנושאים הבאים: 

  • מה היא התנהגות כלכלית טובה לאור מקורות היהדות

  • ערך האחריות האישית 

  • כיצד לוקחים הלוואות 

  • חיסכון לאור היהודות

  • צרכנות נבונה 

  • בחירת מקצוע

- מענה לשאלות הלכתיות 

- השתלמויות למורים 

- תוכנית לימוד מכוונת ברשת לתלמידים - לפרטים לחצו כאן

bottom of page