top of page
Copy of כנס איזהו נשך (1920 x 794 px).png

כהכנה ללימוד פרק 

איזהו נשך

למגידי שיעורים בדף היומי

ולכל המעוניינים להגיע מוכנים

לקראת תחילת לימוד פרק "איזהו נשך"

בדף היומי  (כ' ניסן - ה'אייר)

כנס מיוחד ב- zoom 

ביום שני ז' ניסן 15.4
בשעה 21:00 בערב 

להפוך את האתגר להזדמנות

מערב שביעי של פסח הבא עלינו לטובה ועד ה' באייר,

רבבות לומדי הדף היומי ילמדו את פרק ׳איזהו נשך׳.

כידוע, פרק ׳איזהו נשך׳ נחשב לפרק קשה במיוחד.

הרבה מהישיבות והרבה מהלומדים מדלגים עליו.​

הקושי נובע בעיקר מריבוי המושגים הייחודיים להלכות ריבית ומעסקאות פיננסיות מתוחכמות, שנהגו בהם אבותינו בזמן התלמוד,

וקשה לגשת ללימוד הפשט של הפרק ללא הבנתם.

 

 

לימוד 'איזהו נשך'

והעיסוק בסוגיות של הלכות ריבית החמורות והלא מוכרות

נגעו בלב ההתנהלות הכלכלית היום יומית בעבר,

ועוד יותר בהתנהלות הכלכלית של היום

של כל אחד ואחד

עשרות פעמים ביום, לפעמים

בעולם הפיננסי המודרני והמפותח של היום

ולכן יש כאן

 

הזדמנות להיכרות עם תחום הלכתי מצוי מאוד ולא מוכר.

הזדמנות להתמודדות תורנית מרתקת עם תחום מודרני ומפותח

הזדמנות לחבר את הלימוד היומי למציאות היום יומית הלכה למעשה.


 

מצד אחד, אמרו חכמים שנכסי המלווים בריבית מתמוטטין,

ומהצד שני, ההקפדה על הלכות ריבית

גם מביאה להתנהגות כלכלית אחראית וערכית.

היא דורשת לקיחת אחריות כלכלית.

היא מונעת כניסה לחובות מיותרים.

ומחייבת אותנו לחיים של ערבות הדדית וגמילות חסדים ללא ריבית

 

 

 

אנו, עמותת הבית לכלכלה יהודית, יחד עם:

בית ההוראה לענייני ריבית, מכון כת"ר, מרכז הדף היומי, בית ההוראה לעסקים

,ובשילוב ארגוני רבנים, ארגוני הפצת תורה

.ובפרט ארגונים העוסקים בלימוד הדף היומי והלכות ריבית 

רוצים להפוך את האתגר להזדמנות


Copy of כנס איזהו נשך (1920 x 794 px).png

בשביל זה יזמנו כנס מיוחד לרבנים,

לר"מים, למגידי שיעורים בדף היומי,

ולכל המעוניין

 

 

 

 

ולאחריו אנו מתכוונים לרכז תכנים איכותיים בהירים ומועילים

ולהעבירם ללומדים ולמלמדים סביב הדף היומי דבר יום ביומו

ביום שני ז' ניסן 15.4
בשעה 21:00 בערב 

אבל

ולכן

הזדמנות וצורך

ויותר מזה...

הכנס בהשתתפות הרבנים

Screen Shot 2024-04-04 at 13.34_edited.j

הרב אלי סטפינסקי 

ראש מרכז הדף היומי

1.png

הרב שלמה אישון  
ראש מכון כת"ר ורב מזרח העיר רעננה 
 

2.png

הרב פנחס וינד

ראש בית ההוראה ובית הדין לענייני ריבית

220px-יעקב_אריאל_edited.jpg

הרב יעקב אריאל
רב העיר רמת גן לשעבר

*אנו מחכים לאישורי השתתפות נוספים של מרביצי תורה מובהקים.

ולאחר הכנס

WhatsApp Image 2024-04-03 at 17.00.16.jpeg

"הנרשמים לכנס יקבלו עותק דיגיטלי של ספר "ברית פנחס -  איזהו נשך"

שנכתב בעמל ובכישרון רב על ידי הרב פנחס וינד שליט"א.

"ברית פנחס - איזהו נשך"

מלווה את לימוד פרק איזהו נשך סוגיה סוגיה,

מהסברת המושגים דרך מהלך הגמרא ועד ההלכה למעשה במציאות ימנו

ללא צורך בידע שאינו מפורש סביב אותה הסוגיה.

*בנוסף ישלחו למגידי השיעורים, ובהמשך לכלל הלומדים,

תכנים וכלי עזר נוספים המסייעים להפיכת הלימוד לבהיר, רלוונטי, מעניין, ומביא לידי מעשה.

ישלחו גם תכנים נוספים להרחבת דעת סביב הנלמד בדף היומי.

תודה על ההרשמה


קישור לזום ישלח במייל
ביום של הכנס

*הקלטת המפגש תישלח במייל לכל הנרשמים

להרשמה

bottom of page