top of page
Copy of כנס איזהו נשך (1920 x 794 px).png

איזהו נשך

 ספר "ברית פנחס -  איזהו נשך"

מלווה את לימוד פרק איזהו נשך סוגיה סוגיה,

מהסברת המושגים דרך מהלך הגמרא ועד ההלכה למעשה במציאות ימנו

ללא צורך בידע שאינו מפורש סביב אותה הסוגיה.

נכתב בכישרון ובעמל רב על ידי 

2.png

 הרב פנחס וינד שליט"א
ראש בית ההוראה ובית הדין לענייני ריבית


מהדורה דיגיטלית מיוחדת
עבור משתתפי כנס ההכנה ללימוד פרק איזהו נשך
פתוחה לקריאה עד לט' אייר תשפ"ד

WhatsApp Image 2024-04-03 at 17.00.16.jpeg

לקריאת הספר
*הקישור הוא אישי בלבד לנרשמים לכנס של ז' ניסן
ניתן להשתמש בו עד ז' אייר בלבד

*בנוסף ישלחו למגידי השיעורים, ובהמשך לכלל הלומדים,

תכנים וכלי עזר נוספים המסייעים להפיכת הלימוד לבהיר, רלוונטי, מעניין, ומביא לידי מעשה.

ישלחו גם תכנים נוספים להרחבת דעת סביב הנלמד בדף היומי.

רכישת הספר ושאר הספרים בהלכות ריבית של הרב וינד שליט"א
באתר בית ההוראה לענייני ריבית בקישור הזה

bottom of page