top of page
נער.jpg

תלמידים ובני נוער
תוכנית ערך מוסף

הידע החשוב שחסר היום בבית הספר

תלמידינו זוכים ללימודים המקיפים תחומים רחבים, ומקבלים כלים ערכיים ומעשיים להמשך חייהם. 
אך במערכת החינוך כיום נפקד מקומו של הידע הדרוש להתמודדות נאותה עם אתגרי העולם הכלכלי המשפחתי והעסקי. חסרונו של ידע זה גם משליך על חוסר חינוך מעשי נכון ליישום של ערכים והלכות בחיי המעשה הכלכליים.


 

צורך השעה
חינוך פיננסי בזוית יהודית


תכנית 'ערך מוסף' של הבית לכלכלה יהודית נועדה לענות בדיוק על הצורך הזה, וניגשת אליו בצורה מעמיקה ויסודית.  הנושאים השונים בתוכנית מונגשים לבני נוער, ואנו חדורים באמונה כי אלה ירכשו בתכנית כלים של אוריינות פיננסית, ויגדלו להיות בוגרים ערכיים, מחושבים כלכלית, שדרך האמונה וההלכה ניכרת גם בכיסם. עד היום התכנית נלמדה על ידי כ- 150 מורים, והועברה כתכנית לימוד מלאה במספר גדול של  כיתות.

חינוך פיננסי לבני נוער ע״פ ההלכה ורוח התורה הוא עולם תוכן בסיסי, שכל תלמיד יהודי ויהודייה, צריכים לדעת. במיוחד בגלל זה אנחנו עובדים קשה ע״מ להנגיש את המידע בצורה מקצועית וקלה להבנה וישום.


 

Untitled-3-02.jpg

תכנית ׳ערך מוסף׳
במערכת החינוך

5_3x.png

סדנאות והרצאות

לתלמידים ומורים

6_3x.png

השתלמויות למורים

 

 

מוכר לגמול

8_3x.png

תכנית לימוד מתוקשבת לתלמידים

למידה עצמית מונחית על ידי מורה

bottom of page