top of page
Untitled-3-04.jpg

ריבית
בכלכלה המודרנית

הקמת עסק, ניהול עסק, ופיתוח עסקי הם תחומים מאתגרים הדורשים כישרון, מעוף וחריצות. העולם העסקי הוא גם עולם מאתגר מאוד בהיבטים מוסריים, ערכיים וגם הלכתיים.

היהדות רואה באופן חיובי את העיסוק ביישובו של עולם, ואין עוסקים ביישובו של עולם יותר מבעלי העסקים, מנהלי העסקים והיזמים. התרומה לכם לפיתוח העולם ולרווחת הישובים בו היא אדירה! אולם ביהדות קיימת גם חשיבות רבה לשאלה איך העסק פועל? מה הם גורמי הרווח שבו? ובעיקר קיימת ביהדות חשיבות למערכת היחסים ההוגנת בין בעל העסק לבין כל המתעסקים איתו. עד כדי כך הדברים חשובים שלאחר שאדם מסיים את חייו בעולם, ועולה לעולם שכולו טוב, הוא נשאל על דרך התנהגותו העסקית: "נשאת ונתת באמונה?"

יושר והגינות הם ערכים בסיסיים, שיישומם בפועל דורש לימוד, פקחות ותבונה. אך אלו אינם הנושאים היחידם בהם לידות יש אמירה משמעותי על ההתנהלות העסקית. עולם העסקים גם משיק לשאלות מאתגרות הקשורות לקבלת אשראי מספקים ולנתינת אשראי ללקוחות באופן שאין בו איסור ריבית, לשאלות הקשורות להשקעות, ולקשרים עסקיים אחרים עם גופים שאינם פועלים כהלכה, כאלו הדורשים קבלת שרות בשבתות ובחגים בניגוד להלכה, או עם דרישה של השוק או הספקים להתנהגות שאיננה תואמת להלכה. במקורות היהדות קיים גם עיסוק משמעותי בחיפוש אחר האיזון הראוי בין השקעה בעסק לבין קביעת עיתים לתורה, השקעה במשפחה, חסד ונתינה.

הבית לכלכלה יהודית לקח על עצמו את האתגר לרכז עבורכם את כל הידע וההדרכה הנחוצות לכם כדי ליישם בחיים העסקיים שלכם בצורה מלאה ומוצלחת את מכלול הערכים היהודיים.

 

כלכלה טובה כהלכה לעסקים" הוא עולם תוכן בסיסי, שכל יהודי ויהודייה, הנושאים באחריות כבעלי עסקים או בעלי תקפידי ניהול, צריכים לדעת. במיוחד בגלל זה אנחנו עובדים קשה ע״מ להנגיש את המידע בצורה מקצועית וקלה להבנה וישום.

ריבית בעסקים

איזון בעבודה

הוגנות בעסקים

איך אפשר להתפתח וללמוד עוד ?

כנסים
קורס דיגיטאלי
bottom of page