Untitled-3-01.jpg

לחבר תורה עם כלכלה חדשה 
 יוצרים שינוי תודעתי, חברתי ומוסרי בכל תחומי ההתנהגות הכלכלית

הידעת?

סוגיות תלמודיות רבות עוסקות בהתייחסות לתופעת האינפלציה, שינויים במדיניות המוניטרית, משמעותו של התאגיד, בעלות ולניהול של חברה בורסאית, מוצרים פיננסיים, צרכנות, לתקציב ועוד.

ערך האחריות האישית ביהדות גוברת על עזרה לזולת ! אדם צריך לדאוג קודם כל שלא יזדקק לבריות ורק לאחר מכן צריך לתת משלו לאחרים, לעזור ולתרום, וגם זה באופן שלא יביא אותו בעתיד להזדקק למתנות מאחרים. אדם צריך לדאוג קודם לשמור על רכושו, ורק כשיכול עליו לעזור 

כ200 מצוות מתוך 613 מצווות בתורה עוסקות בתחום הכלכלי- חברתי.

העיסוק בתחום הכלכלי-חברתי בתורה מגוון מאוד: החל שמירה על כללים הוגנים,יחסים של שותפים עסקיים, חוזים ובהגבלת המרוץ הבלתי פוסק אחרי הכסף.

 
 
backg new-01.jpg

 שו״ת הבית לכלכלה יהודית 

יש לכם גם שאלות?
נשמח לנסות לעזור

הבית לכלכלה יהודית 

תודה שפניתם אלינו 

חיי הכלכלה המודרנים הינם מתוחכמים במיוחד, חיבור המקורות היהודים

אל המציאות המודרנית מאתגרת מאוד ודורשת בירור, התיעצות והפעלת שיקול דעת.

אם גם יש לכם שאלה ערכית, מוסרית או הלכתית בתחום ההתנהגות הכלכלית.

מוזמנים לשאול אותנו בבית לכלכלה יהודית.

 

דוגמאות לשאלות 

  • כיצד נותנים מעשר כספים בצורה נכונה?

  • מה הם הכללים היהדות לשווק הוגן?

  • האם מותר לעשות ריגול עסקי?

  • מתי מותר לקחת הלוואה לפי היהדות?

  • האם במקורות היהדות יש תשובה לכמה צריך לחסוך?

  •  האם מותר להיות במינוס בבנק?

  • האם יש חובה הלכתית לפצות עסקים שנפגעו מהקורונה?

  • האם בהצמדה למדד יש איסור ריבת?

 

Stocks
 

הפעילות של הבית לכלכלה יהודית  

לימוד_edited.jpg

חינוך פיננסי יהודי

לתלמידים

כלכלה יהודית 
למשקי בית

busines7_edited.jpg

כלכלה יהודית 
לעסקים

סרטי תוכן של הבית לכלכלה יהודית  

 

BACK TO TOP

Back to Top

 

רוצים לקחת חלק

במהפיכת הכלכלה היהודית? 

 מוזמנים ליצור איתנו קשר

בכל שאלה, עזרה, או הצעה לשיתופי פעולה