top of page
Untitled-3-01.jpg

לחבר תורה עתיקה עם כלכלה חדשה

 מיזם חדשני העוסק בבירור הגישה הכלכלית-חברתית  לאור המסורת היהודית
וחותר ליישומה המתאים במאה ה-21

our_vision
practice_areas

הידעת?

כ- 200 מצוות מתוך 613 מצווות בתורה עוסקות בתחום הכלכלי - חברתי

נתח גדול ומשמעותי מתוך הספרות, ההלכה, והתרבות היהודית תופסות המצוות שבין אדם לחברו, החל ממצות "ואהבת לרעך כמוך", ועד להלכות רבות ומסועפות העוסקות בכל מערכות היחסים הכלכליות המורכבות שבין בני אדם: קניה ומכירה, דיני נזיקין, דיני עבודה, גנבה וגזלה, השבת אבדה, אונאה, רכילות ולשון הרע, ריבית וצדקה, ועוד.

 

ניכר בתורת ישראל, שהכוונת חיי החברה והכלכלה והדרכתם, כך שיהיו ישרים יותר, הגונים יותר, ומתחשבים יותר, תופסת מקום חשוב ומרכזי ביותר.
 

גם מצוות רבות שבין אדם למקום עוסקות באיזון בין רוח לחומר, בין כלכלה ופרנסה לבין קדושה ורוחניות. כך הן הלכות שבת ומועד, מצוות התלויות בארץ,  דיני ההקדש, ועוד.

חשיבות רבה יש בתורת ישראל לכך שהעיסוק הכלכלי יושפע ויודרך מעולם הקודש, כך שעבודת ה' והעבודה לפרנסה יהיו מחוברות וקשורות זו לזו.

3

חיבור רוח וחומר

חיי החומר בעם ישראל מבטאים באופן עמוק ביותר את ערכי הרוח המיוחדים של עם ישראל, עד כדי כך שאצל יהודי "החיים שווים הם את ערכם רק כשהם אלוקיים" (הרב קוק, מבוא ל"שבת הארץ")

ערך גדול יש לחיי המעשה מצד עצמם, כאשר הם מבטאים את הצד האלוקי והקדוש שבחיים.

מדוע התחום הכלכלי חברתי חשוב כל כך ביהדות?

2

הליכה בדרכי הבורא 

חיי כלכלה עם רגישות חברתית אינם שייכים רק לחלק התורה ש"בין אדם לחברו", אלא משמשים גם כנדבך חשוב בקשר שבין אדם לאלוקיו. רגישות זו מבטאת את האמונה בבורא העולם, את הקשר אליו, ואת הדבקות בו: "מה הוא רחום אף אתה רחום, מה הוא חנון אף אתה חנון, מה הוא גומל חסדים אף אתה גומל חסדים".

1

ערך חברתי

ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה. הביטוי המעשי ביותר של הכלל הזה הוא יחס של הגינות, כבוד הדדי, רגישות והתחשבות בין אדם לחברו סביב חיי המסחר והפעילות הכלכלית. 

צורך השעה

תקופתנו איננה תקופה רגילה ושגרתית בתולדות עם ועולם. מזה למעלה מ250 שנה שאופי הפעילות הכלכלית בעולם עובר שינויים כבירים ללא הרף מקצה לקצה, שינויים אלו הפכו את אופן ההתארגנות הכלכלית לנושא מרכזי וחשוב שהעולם כולו עסוק בו. הוגי דעות רבים מביעים בו את עמדתם, ותנועות פוליטיות ומהפכות עולמיות סובבות סביבו.

המציאות המשתנה מותירה רבים מיושבי תבל מול שוקת שבורה בתחום ההתנהגותי והמוסרי בכלכלה העכשווית. רבים לא מוצאים את ידם ורגלם בעולם הכלכלי העכשווי ולא יודעים לנהוג בו בתבונה ובאופן מוסרי.

 מנגד קיים קושי אדיר לתרגם את ערכי הנצח של תורת ישראל למציאות חיים כלכלית שונה כל כך.

וישנו חוסר אדיר במודעות לאופן היישום המעשי שלהם בחיי המעשה הכלכליים-חברתיים כפי שהם מתנהלים כיום. 

פעילות העמותה

החזון שלנו

 

אנו מאמינים שניתן לחבר בין עולם הכלכלה והעסקים של המאה ה-21 לבין עולם התורה והערכים היהודיים.

אנו מתכוונים לעסוק בחיבור הזה  במטרה ליצור שינוי ערכי, חברתי ומוסרי, בחיי הפרט והציבור, ולהביא ליישום של הערכים, התובנות, ההנהגות וההלכות הנמצאים לרוב במקורות היהדות, בכל התחומי ההתנהגות הכלכלית.

התוכניות של הבית לכלכלה יהודית  

לימוד_edited.jpg

חינוך פיננסי ברוח היהדות

home8_edited_edited.png

כלכלה כהלכה למשקי בית

busines7_edited.jpg

עושים עסקים כהלכה

קורסים וסדנאות- הבית לכלכלה יהודית

קורסים וסדנאות- הבית לכלכלה יהודית

צפייה בסרטון
contact
bottom of page