top of page
Abstract Linear Background_edited.jpg

בנקאות יהודית
להכיר לעומק את הרעיון של בנקאות יהודית

הרעיון של בנקאות יהודית
צפו בהסבר של הרב עמיצור אריאל

איך אפשר להיות שותפים
בקידום הבנקאות היהודית?

Asset 19_3x.png

מצטרפים למועדון
בנקאות יהודית

מסיימים עם השקיעה בחובות,

מפסיקים את ניצול החלשים, 

מקיימים לכתחילה את איסור הריבית ואת מצוות ההלוואה,

מתייחסים ברצינות להיתר עסקה

Abstract Linear Background_edited.jpg

איך זה הולך לקרות ?
 

Asset 18_3x.png

מודל בנקאות יהודית יכול להתממש גם במסגרת של בנק מסחרי.

בשביל זה הבנק המסחרי צריך לוותר על מתן הלוואות בריבית למי שאין הצדקה להשתמש עבורו בהיתר עסקא.

  בשביל זה הבנק צריך לאפשר לגמ"חים ולאגוני חסד לפעול באמצעותו ולספק על התשתית של הבנק הלוואות ללא ריבית למי שזה מה שמתאים לו במודל הבנקאות היהודית.

הבנק יצטרך להסכים לוותר על חלק מהרווחים, ולדעת שבזכות זה הוא ירוויח הרבה לקוחות.

בנק מסחרי ראשון כבר מתעניין באפשרות להקים אצלו את המודל הראשון

Asset 12_3x.png

בנקאות קואפרטיבית היא תופעה רווחת בעולם בכלל ובעולם המערבי בפרט.

בשנה הקרובה אמור להתחיל לפעול בישראל הבנק הקואפרטיבי הראשון, ואנו נמצאים במגעים מתקדמים לפתוח בו את מסלול הבנקאות היהודית הראשון.

 בנקאות יהודית
קואופרטיבית

 

Asset 11_3x.png

אין בישראל בנק חברתי במלוא המשמעות של המושג.

בנק חברתי-פילנטרופי הוא בנק שאין לו כלל בעלי מניות. בבנק חברתי-פילנטרופי המנכ"ל נדרש לדווח לנציגי הציבור ולנציגי התורמים על האימפקט החברתי שהבנק יצר במקום לחלק להם דיווידנדים.

בלי אימפקט חברתי שנוצר, המנכ"ל יפוטר...

הבנק החברתי-פילנטרופי הראשון  בישראל הולך וקם בקבוצת 'עוגן', ויחד איתם אנו בונים את המודל של בנקאות חברתית-פילנטרופית-יהודית

הפניה לתוכן נוסף בתחום
 

מערכת פיננסית חברתית

פעם בשבע שנים מתחולל האירוע של שמיטת כספים. החזון היהודי הוא של איפוס החובות אחת לשבע שנים. הארוע הזה מקרין על מדיניות האשראי החברתית של כל השנים.

חוברת שפרסמנו לציבור הרחב סוקרת את הגישה הי
יחודית של היהדות לתחום האשראי, הדרך שבה שמיטת הכספים משתלבת בתוכה, והדרך שהכל יחד משתלב בתוך מערכת של "בנקאות יהודית".
 

 

חוברת שמיטת כספים.jpg

אשראי וטוב לך?

איסור הריבית נתפס כהפך הגמור מהכלכלה המודרנית.

בחוברת שפרסמנו לקראת שבת פרשת משפטים התשפ"ב אנו מסבירים את היסודות והמושגים הבסיסיים של הלכות הריבית באופן שהופך אותן לרלוונטיות, למועילות ולניתנות ליישום עבור כל אחד וכל אחת.

 

ידע בסיסי הכרחי לכל בית יהודי

אשראי וטוב לך.jpg

שמיטת כספים ובנקאות יהודית

בשנת השמיטה תשפ"ב יזמנו פרויקט של המתבסס על מיזם "נדיבי ארץ" של מכון התורה והארץ, ומייצר מענה לאומי לבעיית השקיעה בחובות באמצעות קידום המרכיב הקריטי והמשמעותי ביותר בבנקאות היהודית. מוזמנים לקרוא חומרים במיני אתר שהקמנו עבור שמיטת תשפ"ב מתוך מגמה ליישם את הרעיון במלואו לקראת שמיטה תשפ"ט
 

 

Asset 1_2x.png

אשראי חברתי יהודי (אח"י)

מסמך שהוכן עבור שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וסוקר את הרעיונות היישומיים המרכזיים של גישת האשראי החברתי היהודי (אח"י) תוך ציון היתרונות הכלכליים, החברתיים והיהודיים באימוץ הגישה הזו בתחום מדדי העוני, מדיניות רווחה ומדיניות אשראי צרכני.
 

 

אשראי חברתי יהודי - שער.jpeg
bottom of page