top of page

תודה רבה על הרצון להיות שותפים בפעילות העמותה
הבית לכלכלה יהודית  

פרויקטים מיוחדים לעילוי נשמת יקירכם

א. פרויקט איסור ריבית

איסור ריבית וכלכלה מודרנית נתפסים בעיני רוב ככל האנשים כיום כמושגים סותרים.

 

המחשבה בדבר הסתירה בין המושגים גורמת לשומרי מצוות לוותר על ההשתדלות לשמירה על הלכות ריבית בשונה ממצוות אחרות, או שהיא גורמת גם לכאלה שמחמירים ומהדרים בשאר מצוות להסתמך באיסור הריבית על פתרונות עוקפים ועל סברות דחוקות שבשום תחום הלכתי אחר הם לא היו מעלים על דעתם להסתמך עליהם.

 

התוצאה המעשית של תחושה זו ומחשבות אלו היא מודעות אפסית להלכות ריבית, ומעבר על איסורי ריבית החמורים בהיקפים שלא נבראו מאז היה ישראל לעם.

 

אנחנו מאמינים על דעת רבותינו וגדולי הפוסקים, שלא זו בלבד שניתן לקיים את הלכות ריבית כיום, אלא שגם קיום נכון שלהם מביא להתנהגות כלכלית טובה יותר, שקולה יותר ואחראית יותר, ובסופו של דבר דווקא הכלכלה המודרנית תתפתח טוב יותר אם הלכות ריבית ישולבו באופן חכם ונכון בתוך המערכת הכלכלית המודרנית.

 

מטרת קמפיין ריבית

 • מודעות חומרת איסור ריבית. ריבית חמור הרבה יותר מאכילת חזיר. דומה לחילול שבת.

 • מודעות לרלוונטיות איסורי הריבית בחיי היום יום של כל אחד כיום.

 • הפתרונות ההלכתיים שיש היום ע״מ להשתלב במערכת הפיננסיות המודרנית אינם מכסים את כל הסיטואציות והמקרים, וקיימות סיטואציות רבות בהם למרות קיומם של אותם פתרונות אנשים נכשלים באיסור ריבית לכל הדעות או לדעות רבות ללא יודעין.

 • הכרות מעמיקה יותר עם יסודות הלכות ריבית והמשמעות המעשית של שמירת הלכות ריבית.

 • שינוי התנהגות ברמה האישית: צמצום סיטואציות בהם יש איסור ריבית. הקפדה על קיומו של היתר עסקא תקף במקומות בהם הוא נצרך ומועיל, התנהגות כלכלית אחראית הגורמת לכך ששימוש באשראי יהיה אך ורק לצורך פיתוח עסקי ובתנאים בהם היתר העסקא מועיל לדעת רוב הפוסקים.

 • ניתוב ההשקעות למסלולים בהם אין איסור ריבית

 • הגברת השימוש בהיתר עסקא בפעילות העסקית. דרישת לקוחות + נכונות של עסקים לעבור תהליך הדרכה ועריכת היתר עסקא.

קבלת הדרכה מקיפה להתנהגות כלכלית ראויה לכתחילה בהיבט של הלכות ריבית ובהיבטים נוספים

עלות הפרויקט - 350,000 ש״ח לצורך:

 • הקמת דף נחיתה לעידוד התענינות

 • סרטוני למידה והדרכה בנושא

 • הקמת אתר הכולל הסברים/שיעורים ודרכי פעולה

 • קמפין רחב ברשתות החברתיות

 • קבוצת ואצאפ לחיזוק, מודעות ועידכונים

 • פרסומים בעיתונים כלכלים ועיתונות דתית ליצירת מודעות

 • בקמת סידרה של קורסים דיגיטאלים בתחום 

 • יחסי ציבור ודוברות

ב. פרויקט חינוך פיננסי משקי בית ונוער 

יעדים מעגל משקי הבית:

 • מודעות רחבה לכך שהתחום הכלכלי משמעותי מאוד מבחינה יהודית.  

 • מודעות רחבה לכך שעל פי היהדות יש להשתדל לא להזדקק למתנת בשר ודם, ולערך המשמעותי והמעשי של התנהגות ישרה בעיסוק בפרנסה וכלכלה.

 • מודעות רחבה למושגים הבסיסיים של תחום האשראי והתנהגות בו בהתאם ליהדות בהיבט של: בדיקת יכולת החזר הלוואה, הישמרות מאיסור הריבית, והבנת תוכנו ומשמעותו של היתר עסקה.

 • מודעות רחבה לכך שעל פי היהדות חיסכון הוא חלק מתנהלות כלכלית יהודית, נכונה ושיש חשיבות ומשמעות הלכתית לאפיקים בהם משקיעים.

 • הכללת תחום החינוך הפיננסי מזווית יהודית כחלק מתהליך החינוך הנורמטיבי בציבור הדתי כולו ובחלקים מהציבור הכללי.

 

עלות הפרויקט - 350,000 ש״ח לצורך:

 • הקמת מערך של קורסים דיגיטאלים לבני נוער

 •  הקמת מערך של קורסים דיגיטאלים לזוגות צעירים ומשקי בית

 • הקמת מערך של קורסים דיגיטאלים לבתי הספר

 • קמפין מודעות ברשת החברתית ​

 • קבוצת ואצאפ לחיזוק, מודעות ועידכונים

 • דפי פרשת שבוע – המקשרים בין כלכלה לפרשה

 • שו״ת בתחום הכלכלי תורני

 • משחק (דמוי מונופול) של כלכלה יהודית

ג. פרויקט הטמעה כלכלה יהודית לעסקים 

יעדים מעגל עסקים:

 • להיות כתובת לשאלות מאתגרות להתנהלות עסקית ראויה לפי ההלכה.

 • הגברת המודעות לערך היושר בהתנהלות העסקית ביהדות והכרת דוגמאות מעשיות.

 • הגברת המודעות לערך השמירה על ערכי היהדות, לרבות שבתות ומועדי ישראל, בהתנהלות העסקית.

 • הגברת המודעות לערך ניהולו של תחום האשראי בהתאם לערכי היהדות, לרבות הישמרות מאיסור ריבית והבנת משמעותו של היתר העסקה, ועשית שימוש מתאים בהיתר.

 • יצירת 'תו תקן' ראשוני הכולל עריכת היתר עסקה, הדרכה בהלכות ריבית, הדרכה בסיסית בתחומי היושר וההגינות, התאמתם לאופי הפעילות של העסק הספציפי ומחויבות הצהרתית לפעול על פיהם.

 

עלות הפרויקט - 350,000 ש״ח לצורך:

 • עריכת היתר עסקה

 • רשימת חברות כשרות להשקעה

 • קורסים דיגיטאלים לבעלי עסקים

 • קורס הוגנות בעסקים ליועצים עסקיים

 • הרצאות לעסקים

 • ליווי עסקים

 • תו תקן

 • פודקאסט הוגנות בעסקים

 • הכשרות עו״ד לעריכת חוזים כהלכה (ריבית ודין תורה)

 • כנס שנתי עסקים וכלכלה יהודית

 • קמפין מודעות ברשת החברתית ​

עלות הפרויקט - 350,000 ש״ח 

ניתן לתרום להוצאות שוטפות - לחץ כאן

* לעמותה סעיף 46 לתרומות 

bottom of page