busines7.jpg

קורס
עסקים כהלכה

עקרונות הלכתיים ומוסריים לניהול עסק עם ערך

13 מפגשים בזום בהם נלמד יחד באופן תמציתי את אבני היסוד המוסריים, הערכיים וההלכתיים שאמורים להדריך אותנו בפעילות העסקית.

Asset 5@2x.png

נושאי הלימוד

למי מתאים קורס העסקים?

׳עסקים כהלכה׳ הוא עולם תוכן שכל איש ואשת עסקים שומרי מצוות חייבים להכיר. הלימוד מתאים למי שמעוניין בלמידה קבוצתית מעמיקה עם אפשרות לשאלות ולדיון קבוצתי תוך כדי הלמידה.

השיעור יתקיים בזום בימי שלישי בשעה 21:00 בערב

מבוא – ערכים ועסקים

Asset 4@3x.png
 1. מבוא – שבעת הערכים הקשורים להתנהגות הכלכלית

 2. מטרה ואמצעי – איזון בין העסק לעיסוק בחיים 

משא ומתן באמונה

 1. יושר בפרסום ובמשא ומתן 

 2. יושר ותחרות עסקית 

הלוואות וריבית

 1. תפקיד ההלוואה בכלכלה וביהדות. מצוות הלוואה והחובה להחזיר. שותפות עסקית כתחליף להלוואה.

 2. איסור הריבית והשכיחות שלו בפעילות העסקית

 3. איך עובד היתר עסקה?

 4. איך משלבים את השימוש בהיתר העסקה בפעילות העסקית?

 5. שיקולים ערכיים והלכתיים בניהול התזרים העסקי

 6. השקעות בשוק ההון – השאלות ההלכתיות והפתרונות הקיימים 

Asset 2@3x.png
Asset 3@3x.png

עסקים וחסדים

Asset 5@3x.png
 1. חסד ועסקים - שילוב מאוזן של עשיית חסד בפעילות העסקית, ונתינת מעשר כספים

 2. אתיקה בעסקים 

 3. מבט כללי על פעילות עסקית כהלכה 

המפגשים יועברו על ידי מגוון מרצים ומומחים

הרב יעקב אריאל, הרב יובל שרלו, הרב אריאל בר אלי, הרב יוסף צבי רימון, הרב עמיצור אריאל, הרב שלמה אישון, עו"ד דוד שפירא

הרב שרלו_edited.jpg
220px-יעקב_אריאל_edited_edited.jpg
%25D7%25A8%2520%25D7%25A2%25D7%259E%25D7

חזון הבית לכלכלה יהודית 

לחבר בין עולם הכלכלה, לבין עולם התורה והערכים היהודיים, במטרה ליצור שינוי ערכי, חברתי ומוסרי בכל תחומי ההתנהגות הכלכלית. 

 

עלות:

350 ש״ח

 להמשך פעילות העמותה

 


רוצים להצטרף לקורס
עסקים כהלכה?

תודה על הרשמתכם